Evangeli segons Lluc8


    1 Després d’això, Jesús recorria viles i pobles predicant i anunciant la bona nova del Regne de Déu. * L’acompanyaven els Dotze * 2 i algunes dones que havien estat curades d’esperits malignes i de malalties: * Maria, l’anomenada Magdalena, de la qual havien sortit set dimonis, * 3 Joana, la muller de Cuses, administrador d’Herodes, * Susanna i moltes altres, que els assistien amb els seus béns. *