Evangeli segons Lluc6

14 Simó, que anomenà també Pere, * Andreu —el seu germà—, Jaume, Joan, Felip, Bartomeu, 15 Mateu, Tomàs, Jaume, fill d’Alfeu, Simó, anomenat Zelós, * 16 Judes, fill de Jaume, * i Judes Iscariot, que va ser el traïdor. *