Evangeli segons Lluc6Les espigues arrencades en dissabte

(Mt 12,1-8; Mc 2,23-28)


Un home curat en dissabte

(Mt 12,9-14; Mc 3,1-6) *


Elecció dels Dotze

(Mt 10,1-4; Mc 3,13-19)


Jesús i les multitudsBenaurances i malaurances

(Mt 5,1-12)


Estimar els enemics

(Mt 5,38-48)


No judicar els altres

(Mt 7,1-5)


L’arbre i els seus fruits

(Mt 7,17-20; 12,33-35)


Les dues cases