Evangeli segons Lluc


(Mt 9,9-13; Mc 2,13-17)

5


    27 Després d’això, Jesús va sortir i veié un publicà que es deia Leví, assegut a la taula de recaptació d’impostos, * i li digué:
     —Segueix-me. *