Evangeli segons Lluc5


    1 En una ocasió, Jesús es trobava vora el llac de Genesaret, * i la gent s’apinyava al seu voltant per escoltar la paraula de Déu. * 2 Llavors veié dues barques amarrades vora l’aigua; els pescadors n’havien baixat i rentaven les xarxes. 3 Pujà en una de les barques, que era de Simó, * li demanà que l’apartés una mica de terra, s’assegué i instruïa la gent de la barca estant. *
    4 Quan acabà de parlar, digué a Simó:
     —Tira llac endins i caleu les xarxes per pescar.
    5 Simó li respongué:
     —Mestre, ens hi hem escarrassat tota la nit i no hem agafat res; però, d’acord amb la teva paraula, calaré les xarxes.
    6 Ho feren així, i van arreplegar una quantitat tan gran de peix que les xarxes se’ls esquinçaven. 7 Llavors van fer senyal als companys de l’altra barca que vinguessin a ajudar-los. Ells hi anaren, i ompliren tant les dues barques que quasi s’enfonsaven.
    8 Simó Pere, * en veure-ho, es llançà als genolls de Jesús dient:
     —Aparta’t de mi, Senyor, * que sóc un pecador!
    9 Veient una pesca com aquella, ell i tots els qui anaven amb ell quedaren plens d’estupor, 10 i igualment Jaume i Joan, fills de Zebedeu, que eren socis de Simó. Jesús digué a Simó:
     —No tinguis por. D’ara endavant seràs pescador d’homes.
    11 Ells tornaren les barques a terra, ho deixaren tot i el van seguir. *