Evangeli segons Lluc4

21 Aleshores començà dient-los: *
     —Avui es compleix aquesta escriptura que acabeu d’escoltar.
    22 Tothom l’aprovava i es meravellava de les paraules plenes de gràcia que sortien de la seva boca. * I deien:
     —¿No és fill de Josep, aquest?
    23 Ell els digué:
     —Ben segur que m’aplicareu aquella dita: “Metge, cura’t a tu mateix!” “Tot el que hem sentit a dir que feies a Cafarnaüm, * fes-ho també aquí al teu poble.” *
    24 I afegí:
     —En veritat us dic que cap profeta no és ben rebut al seu poble. * 25 Més encara, us asseguro que en temps d’Elies, quan el cel es va tancar durant tres anys i sis mesos i una gran fam s’estengué per tot el país, hi havia moltes viudes a Israel, 26 però Elies no va ser enviat a cap d’elles, sinó a una dona viuda de Sarepta de Sidó. * 27 I en temps del profeta Eliseu, hi havia molts leprosos a Israel, però cap d’ells no fou purificat, sinó Naaman, de Síria. *
    28 En sentir això, tots els qui eren a la sinagoga es van omplir d’indignació; * 29 es van aixecar, el van empènyer fora del poble i el dugueren fins a un espadat de la muntanya sobre la qual era edificat el poble, amb la intenció d’estimbar-lo. 30 Però Jesús va passar entremig d’ells i se’n va anar.