Evangeli segons Lluc4


    18 L’Esperit del Senyor reposa sobre meu,
     perquè ell m’ha ungit.
     M’ha enviat a portar la bona nova als pobres,
     a proclamar als captius la llibertat
     i als cecs el retorn de la llum,
     a posar en llibertat els oprimits,
    19 a proclamar l’any de gràcia del Senyor.*