Evangeli segons Lluc


(Mt 4,1-11; Mc 1,12-13)

4


    1 Jesús, ple de l’Esperit Sant, * se’n tornà del Jordà. * L’Esperit el va conduir pel desert