Evangeli segons Lluc24

49 I jo faré venir damunt vostre aquell que el meu Pare ha promès. * Quedeu-vos a la ciutat fins que sigueu revestits de la força que us vindrà de dalt. *