Evangeli segons Lluc23

49 S’estaven allà, a distància, tots els seus coneguts i les dones que l’havien seguit des de Galilea * i que ara s’ho miraven. *