Evangeli segons Lluc23


    44 Era ja cap al migdia * quan es va estendre per tota la terra una foscor * que va durar fins a les tres de la tarda: * 45 el sol s’havia amagat. Llavors la cortina del santuari s’esquinçà pel mig. * 46 Jesús va cridar amb tota la força:
     —Pare, a les teves mans confio el meu esperit. *
     I havent dit això, va expirar.
    47 Quan el centurió * veié el que havia passat, donava glòria a Déu i deia:
     —Realment, aquest home era innocent. *
    48 Tota la gent que s’havia aplegat per a aquell espectacle, després de veure el que havia passat, se’n tornaven donant-se cops al pit. * 49 S’estaven allà, a distància, tots els seus coneguts i les dones que l’havien seguit des de Galilea * i que ara s’ho miraven. *