Evangeli segons Lluc22

42 dient: *
     —Pare, si ho vols, aparta de mi aquesta copa. * Però que no es faci la meva voluntat, sinó la teva.