Evangeli segons Lluc22


    39 Llavors sortí i se’n va anar, com de costum, a la muntanya de les Oliveres. * El seguiren també els deixebles.
    40 Arribat al lloc, * els digué:
     —Pregueu demanant de no caure en la temptació. *
    41 Després se separà d’ells cosa d’un tret de pedra, s’agenollà i pregava 42 dient: *
     —Pare, si ho vols, aparta de mi aquesta copa. * Però que no es faci la meva voluntat, sinó la teva.
    43 Llavors se li va aparèixer un àngel del cel que el confortava. * 44 Ple d’angoixa, pregava més intensament, i la seva suor era com gotes de sang que caiguessin fins a terra. *
    45 Quan s’aixecà de la pregària, anà cap als deixebles i els va trobar adormits de la tristor. 46 Els digué:
     —Per què dormiu? Aixequeu-vos i pregueu, per no caure en la temptació. *