Evangeli segons Lluc22

25 Jesús els digué:
     —Els reis de les nacions les dominen com si en fossin amos, i els qui tenen poder damunt d’elles es fan dir benefactors. * 26 Però vosaltres no heu de ser pas així: el més important entre vosaltres ha d’ocupar el lloc del més jove, * i el qui mana, el lloc del qui serveix. 27 Perquè, ¿qui és més important, el qui seu a taula o el qui serveix? ¿No ho és el qui seu a taula? Doncs jo, enmig de vosaltres, sóc com el qui serveix. *