Evangeli segons Lluc22


    19 Després prengué el pa, digué l’acció de gràcies, el partí i els el donà tot dient:
     —Això és el meu cos, entregat per vosaltres. Feu això, que és el meu memorial. *