Evangeli segons Lluc21

27 Llavors veuran el Fill de l’home venint en un núvolamb gran poder i majestat. *