Evangeli segons Lluc


(Mc 12,41-44)

21


    1 Llavors Jesús alçà la vista i veié gent rica que tirava les seves ofrenes a la sala del tresor. *