Evangeli segons Lluc21L’ofrena d’una viuda pobra

(Mc 12,41-44)

    1 Llavors Jesús alçà la vista i veié gent rica que tirava les seves ofrenes a la sala del tresor. * 2 Va veure també una viuda molt pobra que hi tirava dues petites monedes de coure, * 3 i digué:
     —Us asseguro amb tota veritat que aquesta viuda pobra ha tirat més que tots els altres. 4 Tots aquests han donat com a ofrena el que els sobrava; ella, en canvi, ha donat el que necessitava, tot el que tenia per a viure. *

Jesús anuncia la destrucció del temple

(Mt 24,1-2; Mc 13,1-2)

    5 Alguns parlaven del temple i de com estava decorat amb pedres magnífiques i amb ofrenes votives. Jesús digué:
    6 —De tot això que contempleu, vindran dies que no en quedarà pedra sobre pedra: * tot serà destruït.

Començament de les calamitats

(Mt 24,3-14; Mc 13,3-13)

    7 Llavors li preguntaren:
     —Mestre, ¿quan passarà tot això i quin serà el senyal que està a punt de succeir?
    8 Ell digué:
     —Estigueu alerta, no us deixeu enganyar. En vindran molts que es valdran del meu nom i diran: “Sóc jo”, i també: “El temps s’acosta.” No aneu darrere d’ells. * 9 Quan sentireu parlar de guerres i de revoltes, no us espanteu: cal que això succeeixi primer, però la fi no vindrà de seguida. *
    10 Després els va dir: *
     —Un poble s’alçarà contra un altre poble, i un regne contra un altre regne; 11 hi haurà grans terratrèmols i pertot arreu fams i pestes, fets espantosos i grans senyals al cel. *
    12 »Però abans de tot això us agafaran i us perseguiran; us portaran a les sinagogues i a les presons i us faran comparèixer davant els reis i els governadors per causa del meu nom. * 13 Serà una ocasió de donar testimoni. * 14 Estigueu decidits a no preparar-vos la defensa: 15 jo mateix us donaré una eloqüència i una saviesa que cap dels vostres adversaris no serà capaç de resistir o de contradir. * 16 Sereu traïts fins i tot pels vostres pares, germans, parents i amics, i en mataran alguns de vosaltres. * 17 Tothom us odiarà per causa del meu nom. * 18 Però no es perdrà ni un sol cabell del vostre cap. * 19 Amb la vostra perseverança salvareu la vida. *

La gran tribulació

(Mt 24,15-21; Mc 13,14-19)

    20 »Quan veureu que les legions encerclen Jerusalem, sapigueu que s’acosta la seva devastació. * 21 Llavors, els qui es trobin a Judea, que fugin a les muntanyes; els qui siguin dintre la ciutat, que l’abandonin, i els qui es trobin al camp, que no entrin a la ciutat, * 22 perquè haurà vingut el temps de donar comptes, i tot allò que diuen les Escriptures es complirà. * 23 Ai de les qui esperin un fill o el criïn aquells dies! Perquè caurà una gran calamitat sobre el país * i s’estendrà la indignació contra aquest poble: * 24 cauran víctimes de l’espasa o seran enduts captius per totes les nacions, i Jerusalem serà trepitjada pels pagans, fins que el temps dels pagans s’haurà complert. *

La vinguda del Fill de l’home

(Mt 24,29-31; Mc 13,24-27)

    25 »Després * hi haurà senyals en el sol, la lluna i les estrelles. * A la terra, les nacions viuran amb angoixa, alarmades pel bramul de la mar i per les onades embravides. * 26 La gent defallirà de por i d’ansietat pel que succeirà arreu de la terra, perquè fins i tot els estols celestials trontollaran. * 27 Llavors veuran el Fill de l’home venint en un núvolamb gran poder i majestat. * 28 Quan tot això comenci a succeir, redreceu-vos i alceu el cap, que el vostre alliberament s’acosta. *

La lliçó de la figuera

(Mt 24,32-35; Mc 13,28-31)

    29 Els digué una paràbola:
     —Mireu la figuera i els altres arbres: 30 quan veieu que comencen a brotar, coneixeu que l’estiu ja és a prop. 31 Igualment, quan veureu que succeeix tot això, sapigueu que és a prop el Regne de Déu. 32 En veritat us dic que no passarà aquesta generació sense que tot això hagi succeït. * 33 El cel i la terra passaran, però les meves paraules no passaran. *

Exhortació a vetllar


    34 »Vosaltres estigueu alerta: que l’excés de menjar o l’embriaguesa o les preocupacions de la vida no afeixuguin el vostre cor, * perquè de cop i volta, com un llaç, us trobaríeu a sobre aquell dia, * 35 que caurà sobre tots els habitants de la terra. 36 Vetlleu, doncs, i pregueu en tot moment * perquè pugueu escapar-vos de tot això que ha de succeir i presentar-vos sense temor davant el Fill de l’home. *
    37 De dia, Jesús ensenyava en el temple, però després sortia per passar la nit a la muntanya anomenada de les Oliveres. 38 I, de bon matí, tot el poble es reunia amb ell al temple per escoltar-lo. *