Evangeli segons Lluc20

38 Ell no és Déu de morts, sinó de vius, perquè gràcies a ell tots viuen. *