Evangeli segons Lluc2

2 Aquest cens va ser anterior al que es féu quan Quirini era governador de Síria. *