Evangeli segons Lluc19

46 Els deia:
     —Diu l’Escriptura: El meu temple serà casa d’oració, * però vosaltres n’heu fet una cova de lladres.*