Evangeli segons Lluc19

13 Llavors va cridar deu dels seus servents i els confià la quantitat de deu mines, * una per a cada un. I els va dir:
     »—Negocieu-hi mentre no torno. *