Evangeli segons Lluc19


    1 Jesús va entrar a Jericó * i travessava la ciutat. 2 Hi havia un home que es deia Zaqueu. Era cap de publicans, * i era ric. 3 Zaqueu buscava de veure qui era Jesús, però no podia a causa de la gent, perquè era petit d’estatura. 4 Llavors s’avançà corrent i es va enfilar dalt d’un sicòmor per poder veure Jesús, que havia de passar per allí. 5 Quan Jesús va arribar en aquell indret, alçà els ulls i li digué:
     —Zaqueu, baixa de pressa, que avui m’haig d’hostatjar a casa teva.
    6 Ell baixà de pressa i el va acollir amb alegria. 7 Tots els qui ho van veure murmuraven i deien:
     —Ha anat a allotjar-se a casa d’un pecador. *
    8 Però Zaqueu, dret davant el Senyor, * li digué:
     —Senyor, dono als pobres la meitat dels meus béns, * i als qui he exigit més diners del compte, els en restitueixo quatre vegades més. *
    9 Jesús li digué:
     —Avui ha entrat la salvació en aquesta casa; perquè també aquest home és fill d’Abraham. * 10 El Fill de l’home ha vingut a buscar i salvar allò que s’havia perdut. *