Evangeli segons Lluc18


    31 Després Jesús va prendre a part els Dotze i els digué:
     —Ara pugem a Jerusalem, i es complirà tot allò que els profetes van escriure del Fill de l’home: * 32 serà posat en mans dels pagans, l’escarniran, l’insultaran, li escopiran, 33 l’assotaran i el mataran; però el tercer dia ressuscitarà. *
    34 Ells no van comprendre res d’això: el sentit d’aquell llenguatge els resultava amagat i no entenien què volia dir. *