Evangeli segons Lluc


(Mt 5,32)

16


    18 »Tothom qui es divorcia de la seva dona i es casa amb una altra, comet adulteri, i qui es casa amb una repudiada * comet adulteri. *