Evangeli segons Lluc15


    4 —¿Quin home * d’entre vosaltres, si té cent ovelles i en perd una, no deixa les noranta-nou al desert i va a buscar la perduda fins que la troba? 5 I quan l’ha trobada, se la posa a les espatlles ple d’alegria 6 i, arribant a casa, convida els amics i els veïns dient-los: “Veniu a celebrar-ho amb mi: he trobat l’ovella que havia perdut.” *