Evangeli segons Lluc12

5 Jo us faré veure qui heu de témer: temeu aquell qui, després de prendre la vida, té poder de tirar a l’infern. * Us ho asseguro: a aquest sí que l’heu de témer.