Evangeli segons Lluc12Advertiment contra la hipocresiaInvitació a la confiança

(Mt 10,28-31)


Reconèixer Jesucrist davant els homesParàbola del ric insensatConfiança i neguit

(Mt 6,25-34)


Invitació a vetllarJesús, motiu de divisió

(Mt 10,34-36)


Discernir el temps present

(Mt 16,2-3)


Actuar amb urgència