Evangeli segons Lluc11

15 Però alguns digueren:
     —Aquest treu els dimonis pel poder de Beelzebul, el príncep dels dimonis. *