Evangeli segons Lluc10


    38 Mentre feien camí, * Jesús va entrar en un poble, i l’acollí una dona que es deia Marta. 39 Una germana d’ella, que es deia Maria, es va asseure als peus del Senyor * i escoltava la seva paraula. 40 Marta, en canvi, estava molt atrafegada per poder-lo servir. Es presentà davant Jesús i digué:
     —Senyor, ¿no et fa res que la meva germana m’hagi deixat tota sola a fer la feina? Digues-li que em vingui a ajudar.
    41 El Senyor li va respondre:
     —Marta, Marta, estàs preocupada i neguitosa per moltes coses, 42 quan només n’hi ha una de necessària. Maria ha escollit la millor part, i no li serà pas presa. *