Evangeli segons Lluc10


    28 Jesús li digué:
     —Has respost bé: fes això i viuràs. *