Evangeli segons Lluc
Preparació del ministeri de Jesús (1,1-4,13)


1Pròleg


    1 Són molts els qui han emprès la tasca d’escriure un relat dels fets que s’han acomplert entre nosaltres, 2 valent-se del que ens han transmès els qui des del principi en foren testimonis oculars i després esdevingueren servidors de la Paraula. * 3 També jo, havent-me informat minuciosament de tot des dels orígens, he decidit d’escriure-t’ho, il·lustre Teòfil, * en una narració ordenada, 4 perquè constatis la solidesa dels ensenyaments que has rebut.

Anunci del naixement de Joan Baptista *


    5 En temps d’Herodes, rei de Judea, * hi havia un sacerdot del torn d’Abià * que es deia Zacaries. La seva muller, descendent d’Aaron, es deia Elisabet. 6 Tots dos eren justos davant de Déu i irreprensibles en el compliment de tots els manaments i les observances del Senyor. 7 Però no tenien fills, perquè Elisabet era estèril * i tots dos eren ja d’edat avançada.
    8 Un dia, mentre Zacaries era al temple oficiant davant de Déu amb els del seu torn, 9 segons el ritual dels sacerdots, li tocà per sorteig d’entrar al santuari del Senyor a oferir l’encens. * 10 A l’hora de l’ofrena, tota l’assemblea del poble s’estava a fora pregant. 11 Llavors se li va aparèixer un àngel del Senyor, * a la dreta de l’altar de l’encens. * 12 Zacaries, en veure’l, es va torbar i la por s’apoderà d’ell. * 13 Però l’àngel li digué:
     —No tinguis por, Zacaries: la teva súplica ha estat escoltada. Elisabet, la teva muller, et donarà un fill, i li posaràs el nom de Joan. 14 En tindràs una gran joia, i molts s’alegraran del seu naixement. 15 Serà gran als ulls del Senyor; no beurà vi ni altres begudes alcohòliques* i quedarà ple de l’Esperit Sant ja des de les entranyes de la mare. * 16 Farà que molts israelites tornin cap al Senyor, el seu Déu. 17 Anirà al davant del Senyor amb l’esperit i el poder d’Elies: * farà que els pares es reconciliïn de cor amb els fills* i portarà els rebels a la saviesa dels justos. Així prepararà per al Senyor un poble ben disposat.
    18 Zacaries preguntà a l’àngel:
     —Com puc saber que serà així? Jo ja sóc vell i la meva dona també és d’edat avançada.
    19 L’àngel li va respondre:
     —Jo sóc Gabriel * i m’estic a la presència de Déu. * És ell qui m’ha enviat a parlar-te i a anunciar-te aquestes bones noves. 20 I ara quedaràs mut, no podràs parlar fins al dia que passi tot això: tu no has cregut les meves paraules, però al seu temps es compliran. *
    21 Mentrestant, el poble esperava Zacaries, estranyat que s’estigués tanta estona dins el santuari. 22 Quan finalment va sortir, no podia parlar-los, i comprengueren que mentre era al santuari havia tingut una visió. Se’ls adreçava només amb senyes, perquè continuava estant mut.
    23 Quan es van acabar els dies del seu servei sacerdotal, * Zacaries se’n tornà a casa seva. 24 Al cap de poc temps, la seva muller Elisabet va quedar embarassada. Durant cinc mesos ella es mantingué apartada i es deia: 25 «Com ha obrat amb mi el Senyor! Ha volgut treure’m la vergonya que passava.» *

Anunci del naixement de Jesús


    26 El sisè mes, Déu envià l’àngel Gabriel en un poble de Galilea * anomenat Natzaret, 27 a una noia verge, compromesa en matrimoni * amb un home de la casa de David que es deia Josep. * El nom de la noia era Maria. 28 L’àngel entrà a trobar-la i li digué:
     —Déu te guard, * plena de la gràcia del Senyor! Ell és amb tu.
    29 Ella es va torbar en sentir aquestes paraules i pensava per què la saludava així. 30 L’àngel li digué:
     —No tinguis por, Maria. Has trobat gràcia davant de Déu. 31 Concebràs i tindràs un fill, i li posaràs el nom de Jesús. * 32 Serà gran i l’anomenaran Fill de l’Altíssim. El Senyor Déu li donarà el tron de David, el seu pare. * 33 Regnarà per sempre sobre el poble de Jacob, i el seu regnat no tindrà fi. *
    34 Maria preguntà a l’àngel:
     —Com podrà ser això, si jo sóc verge? *
    35 L’àngel li respongué:
     —L’Esperit Sant vindrà sobre teu * i el poder de l’Altíssim et cobrirà amb la seva ombra; * per això el fruit que naixerà serà sant i l’anomenaran Fill de Déu. * 36 També Elisabet, la teva parenta, ha concebut un fill a les seves velleses; ella, que era tinguda per estèril, ja es troba al sisè mes, 37 perquè per a Déu no hi ha res impossible. *
    38 Maria va dir:
     —Sóc la serventa del Senyor: que es compleixi en mi la teva paraula.
     I l’àngel es va retirar.

Maria visita Elisabet


    39 Per aquells dies, Maria se n’anà de pressa a la Muntanya, en un poble de Judà, * 40 va entrar a casa de Zacaries i saludà Elisabet. 41 Tan bon punt Elisabet va sentir la salutació de Maria, l’infant va saltar dins les seves entranyes, i Elisabet quedà plena de l’Esperit Sant. 42 Llavors va exclamar amb totes les forces:
     —Ets beneïda entre totes les dones * i és beneït el fruit de les teves entranyes! 43 Qui sóc jo perquè la mare del meu Senyor em vingui a visitar? * 44 Tan bon punt he sentit la teva salutació, l’infant ha saltat de goig dins les meves entranyes. 45 Feliç tu que has cregut: allò que el Senyor t’ha anunciat es complirà.

Càntic de Maria


    46 Maria digué: *
     —La meva ànima magnifica el Senyor, *
    47 el meu esperit celebra Déu que em salva, *
    48 perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa; *
     des d’ara totes les generacions em diran benaurada, *
    49 perquè el Totpoderós obra en mi meravelles;
     el seu nom és sant, *
    50 i l’amor que té als qui creuen en ell
     s’estén de generació en generació. *
    51 »Les obres del seu braç són potents: *
     dispersa els homes de cor altiu,
    52 derroca els poderosos del soli
     i exalta els humils; *
    53 omple de béns els pobres, *
     i els rics se’n tornen sense res.
    54-55 »Ha protegit Israel, el seu servent,
     com havia promès als nostres pares;
     s’ha recordat del seu amor a Abraham
     i a la seva descendència per sempre. *
    56 Maria es va quedar uns tres mesos amb ella, i després se’n tornà a casa seva.

Naixement i circumcisió de Joan Baptista


    57 Quan se li va complir el temps, Elisabet infantà un fill. 58 Els veïns i els parents sentiren a dir que el Senyor li havia mostrat el seu amor, i tots la felicitaven.
    59 Al cap de vuit dies es reuniren per circumcidar l’infant * i volien que es digués Zacaries, com el seu pare. 60 Però la seva mare s’hi va oposar dient:
     —No! S’ha de dir Joan! *
    61 Ells li replicaren:
     —Però si no hi ha ningú de la família que porti aquest nom!
    62 Llavors feren senyes al pare i li preguntaven com volia que es digués. 63 Ell va demanar unes tauletes i va escriure-hi: «El seu nom és Joan.» Tots van quedar meravellats. 64 A l’instant se li destravà la llengua i començà a parlar beneint Déu. 65 Un gran respecte s’apoderà de tots els veïns. La gent parlava d’aquestes coses per tota la muntanya de Judea, 66 i tothom qui ho sentia ho guardava en el seu cor i es preguntava: «Què serà aquest infant?»
     Realment, la mà del Senyor era amb ell. *

Càntic de Zacaries *


    67 Zacaries, el pare de Joan, quedà ple de l’Esperit Sant i es posà a profetitzar dient:
    68 —Beneït sigui el Senyor, Déu d’Israel: *
     ha visitat el seu poble * i l’ha redimit; *
    69 fa que s’aixequi un salvador poderós *
     a la casa de David, el seu servent,
    70 com havia anunciat de temps antic
     per boca dels seus sants profetes:
    71 ell ens salva de tots els enemics,
     de les mans dels qui ens volen mal. *
    72 Ha mostrat així el seu amor als nostres pares,
     s’ha recordat de l’aliança santa
    73 que jurà al nostre pare Abraham, *
     prometent de concedir-nos que, 74 sense por,
     lliures dels enemics, li donem culte,
    75 amb santedat i justícia, tota la vida.
    76 »I a tu, infant, et diran profeta * de l’Altíssim,
     perquè aniràs al davant del Senyor
     a preparar els seus camins; *
    77 faràs saber al poble que li ve la salvació,
     que li són perdonats els seus pecats. *
    78 Per l’amor entranyable del nostre Déu,
     ens visitarà el sol naixent que ve del cel, *
    79 per il·luminar els qui viuen a la fosca,
     a les ombres de la mort, *
     i guiar els nostres passos per camins de pau. *

Creixença de Joan Baptista


    80 L’infant creixia i s’enfortia en l’Esperit, * i va viure al desert fins al dia que es manifestà a Israel.

2Naixement i circumcisió de Jesús


    1 Per aquells dies sortí un edicte de Cèsar August * ordenant que es fes el cens de tot l’imperi. 2 Aquest cens va ser anterior al que es féu quan Quirini era governador de Síria. * 3 Tothom anava a inscriure’s, cadascú a la seva població. 4 També Josep va pujar de Galilea, del poble de Natzaret, a Judea, al poble de David, que es diu Betlem, * perquè era de la casa i la família de David. 5 Josep havia d’inscriure’s juntament amb Maria, que estava compromesa amb ell en matrimoni. * Maria esperava un fill.
    6 Mentre eren allà, se li van complir els dies 7 i va infantar el seu fill primogènit; el va faixar amb bolquers i el posà en una menjadora, perquè no hi havia lloc per a ells a la sala de l’hostal. *
    8 A la mateixa contrada hi havia uns pastors * que vivien al ras i de nit es rellevaven per guardar el seu ramat. 9 Un àngel del Senyor se’ls presentà i la glòria del Senyor els envoltà de llum. Ells es van espantar molt. 10 Però l’àngel els digué:
     —No tingueu por. Us anuncio una bona nova que portarà a tot el poble una gran alegria: 11 avui, a la ciutat de David, us ha nascut un salvador, * que és el Messies, * el Senyor. * 12 Això us servirà de senyal: trobareu un infant faixat amb bolquers i posat en una menjadora.
    13 I de sobte s’uní a l’àngel un estol dels exèrcits celestials que lloava Déu cantant:
    14 —Glòria a Déu a dalt del cel, i a la terra pau * als homes que ell estima. *
    15 Quan els àngels els deixaren i se’n tornaren cap al cel, els pastors es deien entre ells:
     —Anem a Betlem a veure això que ha passat i que el Senyor ens ha fet saber.
    16 Hi anaren, doncs, de pressa i trobaren Maria i Josep, amb el nen posat a la menjadora. 17 En veure-ho, van contar el que els havien anunciat d’aquell infant. 18 Tothom qui ho sentia quedava meravellat del que explicaven els pastors. 19 Maria guardava tot això en el seu cor i ho meditava. * 20 Després els pastors se’n tornaren, glorificant Déu i lloant-lo pel que havien vist i sentit: tot ho van trobar tal com els ho havien anunciat.
    21 Quan van complir-se els vuit dies i hagueren de circumcidar l’infant, * li van posar el nom de Jesús; era el nom que havia indicat l’àngel abans que el concebés la seva mare. *

Presentació de l’infant Jesús al temple


    22 Quan van complir-se els dies que manava la Llei de Moisès referent a la purificació, * portaren Jesús a Jerusalem * per presentar-lo al Senyor. 23 Així ho prescriu la Llei del Senyor: Tot primogènit mascle serà consagrat al Senyor.* 24 Havien d’oferir en sacrifici, tal com diu la Llei del Senyor, un parell de tórtores o dos colomins. *
    25 Hi havia llavors a Jerusalem un home que es deia Simeó. Era un home just i pietós, que esperava que Israel seria consolat * i tenia el do de l’Esperit Sant. 26 En una revelació, l’Esperit Sant li havia fet saber que no veuria la mort sense haver vist el Messies del Senyor. * 27 Va anar, doncs, al temple, guiat per l’Esperit, i quan els pares entraven amb l’infant Jesús per complir amb ell el que era costum segons la Llei, 28 el prengué en braços i beneí Déu dient:
    29 —Ara, Senyor, deixa que el teu servent
     se’n vagi en pau, * com li havies promès.
    30 Els meus ulls han vist el Salvador, *
    31 que preparaves per presentar-lo a tots els pobles: *
    32 llum que es reveli a les nacions, *
     glòria d’Israel, el teu poble. *
    33 El seu pare i la seva mare estaven meravellats del que es deia d’ell. 34 Simeó va beneir-los i digué a Maria, la seva mare:
     —Aquest infant serà motiu que molts caiguin i molts s’aixequin a Israel; serà una senyera que trobarà contradicció, 35 i a tu mateixa una espasa et traspassarà l’ànima. * Així es revelaran els pensaments amagats al cor de molts.
    36 Hi havia també una profetessa, Anna, filla de Fanuel, de la tribu d’Aser. Era d’edat molt avançada: després de casada, havia viscut set anys amb el seu marit, 37 però havia quedat viuda, i ara ja tenia vuitanta-quatre anys. Mai no es movia del temple i donava culte a Déu nit i dia amb dejunis i pregàries. 38 Ella, doncs, es va presentar en aquell mateix moment i donava gràcies a Déu i parlava de l’infant a tots els qui esperaven que Jerusalem seria alliberada.

Creixença de Jesús


    39 Quan hagueren complert tot el que manava la Llei del Senyor, se’n tornaren a Galilea, al seu poble de Natzaret. 40 L’infant creixia i s’enfortia, * ple de saviesa; i Déu li havia donat el seu favor. *

A l’edat de dotze anys, Jesús va al temple


    41 Els pares de Jesús anaven cada any a Jerusalem amb motiu de la festa de Pasqua. * 42 Quan ell tenia dotze anys, * hi van pujar a celebrar la festa, tal com era costum. 43 Acabats els dies de la celebració, * quan se’n tornaven, el noi es quedà a Jerusalem sense que els seus pares se n’adonessin. 44 Pensant-se que era a la caravana, van fer una jornada de camí abans de començar a buscar-lo entre els parents i coneguts; 45 i com que no el trobaven, van tornar a Jerusalem a buscar-lo. 46 Al cap de tres dies el van trobar al temple, assegut entre els mestres de la Llei, * escoltant-los i fent-los preguntes. 47 Tots els qui el sentien es meravellaven de la seva intel·ligència i de les seves respostes. 48 En veure’l allà, els seus pares van quedar molt sorpresos, i la seva mare li digué:
     —Fill meu, per què t’has portat així amb nosaltres? El teu pare i jo et buscàvem amb ànsia.
    49 Ell els respongué:
     —Per què em buscàveu? No sabíeu que jo havia d’estar a casa del meu Pare? *
    50 Però ells no comprengueren aquesta resposta.
    51 Després baixà amb ells a Natzaret i els era obedient. * La seva mare conservava tot això en el seu cor. * 52 Jesús creixia en edat * i saviesa, i tenia el favor de Déu i dels homes. *