Evangeli segons Lluc
Anunci del naixement de Joan Baptista *


1


    5 En temps d’Herodes, rei de Judea, * hi havia un sacerdot del torn d’Abià * que es deia Zacaries. La seva muller, descendent d’Aaron, es deia Elisabet.