Evangeli segons Lluc1


    39 Per aquells dies, Maria se n’anà de pressa a la Muntanya, en un poble de Judà, * 40 va entrar a casa de Zacaries i saludà Elisabet. 41 Tan bon punt Elisabet va sentir la salutació de Maria, l’infant va saltar dins les seves entranyes, i Elisabet quedà plena de l’Esperit Sant. 42 Llavors va exclamar amb totes les forces:
     —Ets beneïda entre totes les dones * i és beneït el fruit de les teves entranyes! 43 Qui sóc jo perquè la mare del meu Senyor em vingui a visitar? * 44 Tan bon punt he sentit la teva salutació, l’infant ha saltat de goig dins les meves entranyes. 45 Feliç tu que has cregut: allò que el Senyor t’ha anunciat es complirà.

Càntic de Maria


    46 Maria digué: *
     —La meva ànima magnifica el Senyor, *
    47 el meu esperit celebra Déu que em salva, *
    48 perquè ha mirat la petitesa de la seva serventa; *
     des d’ara totes les generacions em diran benaurada, *
    49 perquè el Totpoderós obra en mi meravelles;
     el seu nom és sant, *
    50 i l’amor que té als qui creuen en ell
     s’estén de generació en generació. *
    51 »Les obres del seu braç són potents: *
     dispersa els homes de cor altiu,
    52 derroca els poderosos del soli
     i exalta els humils; *
    53 omple de béns els pobres, *
     i els rics se’n tornen sense res.
    54-55 »Ha protegit Israel, el seu servent,
     com havia promès als nostres pares;
     s’ha recordat del seu amor a Abraham
     i a la seva descendència per sempre. *
    56 Maria es va quedar uns tres mesos amb ella, i després se’n tornà a casa seva.