Jutges



6


    23 Però el Senyor li digué:
     —La pau sigui amb tu. No tinguis por, no moriràs.
    24 Gedeó va dedicar un altar al Senyor en aquell indret i li posà aquest nom: «El Senyor és pau.» * L’altar encara avui és a Ofrà d’Abièzer.

Gedeó destrueix l’altar del déu Baal


    25 Aquella mateixa nit, el Senyor va parlar a Gedeó:
     —Agafa el toro del teu pare, el segon que va néixer, el de set anys. * Destrueix l’altar del teu pare dedicat a Baal i talla el bosquet sagrat * que hi ha al seu costat. 26 Després dedica un altar al Senyor, el teu Déu, en el cim d’aquest tossal; agafa el toro, el segon que va néixer, i sacrifica’l en holocaust amb la llenya del bosquet sagrat que hauràs tallat.
    27 Gedeó va fer el que el Senyor li havia dit, amb l’ajut de deu servents. Però va fer-ho de nit. No va gosar fer-ho de dia per por de la seva família i de la gent del seu poble. 28 L’endemà al matí la gent va trobar enderrocat l’altar de Baal i tallat el bosquet sagrat, i veié que algú havia ofert en holocaust el toro segon sobre el nou altar. 29 I es demanaven els uns als altres:
     —Qui ha fet una cosa així?
     Van investigar i preguntar, i van deduir que havia estat Gedeó, el fill de Joaix. 30 Llavors anaren a dir a Joaix:
     —Dóna’ns el teu fill; ha de morir, perquè ha enderrocat l’altar de Baal i ha tallat el seu bosquet sagrat.