Jutges6

22 Gedeó comprengué aleshores que era l’àngel del Senyor i digué:
     —Pobre de mi, Senyor Déu! He vist el teu àngel cara a cara! *