Jutges4


    4 En aquell temps, la profetessa Dèbora, muller de Lapidot, feia de jutge a Israel.