Jutges4


    12 Quan Sisserà va saber que Barac, fill d’Abinóam, havia pujat a la muntanya del Tabor, 13 va mobilitzar els nou-cents carros de guerra i tots els seus homes, i des d’Haróixet-Agoïm va emprendre la marxa cap al riu Quixon. 14 Llavors Dèbora digué a Barac:
     —Endavant! Avui el Senyor posa Sisserà a les teves mans. Ell mateix surt a combatre davant teu.
     Barac va baixar del Tabor, seguit dels deu mil homes. 15 Tan bon punt Barac desembeinà l’espasa, el Senyor va sembrar la confusió entre tots els carros i les tropes de Sisserà. * Aquest abandonà el seu carro de guerra i fugí a peu. 16 Barac va perseguir els carros i l’exèrcit enemic fins a Haróixet-Agoïm: tots els homes de Sisserà van anar caient víctimes de l’espasa. No en quedà ni un.