Jutges4


    11 Temps enrere, Hèber, el quenita, s’havia separat dels altres quenites * descendents d’Hobab, * sogre de Moisès, i havia plantat la seva tenda al costat de l’Alzina de Saanannim, * que és a la vora de Quèdeix.