Jutges2


    1 L’àngel del Senyor * va pujar de Guilgal * a Boquim * i digué als israelites:
     —Jo us he tret d’Egipte i us he portat a la terra que vaig prometre als vostres pares. * Vaig jurar que no trencaria mai la meva aliança amb vosaltres; 2 vosaltres, per la vostra part, no havíeu de fer aliança amb els habitants d’aquest país i havíeu de destruir els seus altars. Però no m’heu obeït. Per què heu obrat així? * 3 Ara, doncs, jo us dic que no els expulsaré de davant vostre. Ells se us clavaran al costat i els seus déus seran per a vosaltres un parany. *
    4 Quan l’àngel del Senyor hagué dit aquestes paraules a tots els israelites, el poble esclatà en grans plors. 5 Per això van donar a aquell indret el nom de Boquim (que vol dir «els qui ploren»). Després van oferir sacrificis al Senyor.