Jutges17


    5 Així aquest home, Micà, va tenir un temple a casa seva: es va fabricar un efod * i uns terafim * i va donar la investidura sacerdotal * a un dels seus fills.