Jutges14


    19 Llavors l’esperit del Senyor s’apoderà de Samsó. * Va baixar a Ascaló, hi va matar trenta homes, els despullà i donà els vestits als qui havien encertat l’endevinalla. Després, molt enfurismat, se’n tornà a casa del seu pare.