Jutges
Vot de Jeftè


11


    29 Llavors l’esperit del Senyor es va apoderar de Jeftè. * Jeftè va recórrer els territoris de Galaad i de Manassès, va passar per Mispè de Galaad, * i des de Mispè de Galaad entrà al país dels ammonites.