Josuè8

33 Tot el poble d’Israel amb els seus ancians, els seus capdavanters i els seus jutges, eren allà a cada banda de l’arca, en presència dels sacerdots levites * que portaven l’arca de l’aliança del Senyor. Hi eren tant els immigrants estrangers com els nascuts israelites, la meitat al peu de la muntanya de Garizim i l’altra meitat al peu de la muntanya d’Ebal. Era així com Moisès, servent del Senyor, havia manat en altre temps a Josuè que beneís el poble d’Israel. *