Josuè
Sacrilegi d’Acan


7


    1 Els israelites van cometre una falta greu contra l’ordre de l’extermini sagrat. Un membre de la tribu de Judà, Acan, fill de Carmí, fill de Zabdí, fill de Zèrah, es va apoderar d’alguns objectes consagrats a l’extermini. Per això el Senyor s’indignà contra Israel. *