Josuè24Renovació de l’aliança a Siquem *


    1 Josuè va reunir a Siquem totes les tribus d’Israel. * Va convocar-hi els ancians, els caps de família, els jutges i els capdavanters d’Israel. Tots es presentaren davant de Déu. 2 Llavors Josuè digué a tot el poble:
     —Això diu el Senyor, Déu d’Israel: “Antigament, els vostres avantpassats, Tèrah i els seus fills Abraham i Nahor, habitaven a l’altra banda del riu Eufrates i adoraven altres déus. * 3 Jo vaig treure el vostre pare Abraham del país situat a l’altra banda del riu Eufrates, el vaig conduir per tot el país de Canaan i vaig multiplicar la seva descendència. Li vaig donar Isaac, * 4 i a Isaac li vaig donar Jacob i Esaú. A Esaú li vaig assignar en herència les muntanyes de Seïr, mentre que Jacob i els seus fills baixaren a Egipte. * 5 Més tard, vaig enviar Moisès i Aaron i vaig assotar Egipte obrant-hi els prodigis que ja coneixeu; * i després us en vaig fer sortir. 6 Vaig fer sortir d’Egipte els vostres pares, que arribaren fins al Mar Roig, però els egipcis van perseguir-los fins allà, amb els seus carros i guerrers. 7 Llavors els vostres pares van cridar demanant-me auxili a mi, el Senyor, i jo vaig fer caure una espessa tenebra entre el vostre poble i els egipcis. Acabat vaig fer que el mar tornés sobre els egipcis, i el mar els va cobrir. Després de veure amb els vostres propis ulls * el que jo havia fet als egipcis, vau viure molts anys al desert, * 8 fins que us vaig conduir al país dels amorreus, que habitaven a l’altra banda del Jordà. Ells us van fer la guerra, però jo els vaig posar a les vostres mans; i us vau apoderar del seu territori, perquè els vaig fer desaparèixer de davant vostre. * 9 També Balac, fill de Sipor, rei de Moab, prengué les armes contra Israel. Va fer cridar Balaam, fill de Beor, perquè vingués a maleir-vos. 10 Però jo no vaig voler escoltar Balaam i, en comptes de maleir-vos, us va beneir; així us vaig alliberar del seu poder. * 11 Després de travessar el Jordà, arribàreu a Jericó. Us van fer la guerra tant els senyors de Jericó com els amorreus, els perizites, els cananeus, els hitites, els guirgaixites, els hivites i els jebuseus, * però jo els vaig posar tots a les vostres mans. * 12 Vaig enviar eixams de vespes al vostre davant, i no foren pas les vostres espases o els arcs els que van fer fugir els dos reis amorreus. * 13 Us he donat un país que no havíeu cultivat, habiteu en ciutats que no havíeu construït i us alimenteu d’unes vinyes i d’uns oliverars que no havíeu plantat.” *
    14 »Per tant, * reverencieu el Senyor i adoreu-lo sincerament i amb tot el cor. Desfeu-vos dels déus que els vostres pares adoraven quan vivien a l’altra banda de l’Eufrates i a Egipte, i adoreu tan sols el Senyor. * 15 Però si no us satisfà de tenir el Senyor per Déu, escolliu avui quins déus voleu adorar: els que adoraven els vostres pares quan vivien a l’altra banda de l’Eufrates, o els déus amorreus, en el país dels quals ara viviu. * Jo i la meva família adorarem el Senyor!
    16 El poble respongué:
     —Mai de la vida no abandonarem el Senyor per adorar altres déus! 17 El Senyor, el nostre Déu, és el qui ens va treure, a nosaltres i als nostres pares, del país d’Egipte, la terra on érem esclaus; * és ell qui va fer, davant els nostres ulls, * aquells grans prodigis i ens va guardar pertot arreu on anàvem, enmig de tots els pobles per on havíem de passar. * 18 El Senyor va expulsar de davant nostre molts pobles, sobretot els amorreus que vivien en aquest país. Per tant, també nosaltres adorarem el Senyor, perquè ell és el nostre Déu. *
    19 Josuè va replicar:
     —No sereu capaços d’adorar el Senyor. Ell és un Déu sant, és el Déu-gelós. * No consentirà les vostres infidelitats ni els vostres pecats. 20 Si l’abandonàveu per adorar déus estrangers, ell se us posaria en contra i us faria mal fins a exterminar-vos, després d’haver estat bo amb vosaltres.
    21 El poble respongué:
     —De cap manera! Nosaltres volem adorar el Senyor! *
    22 Josuè va insistir:
     —Vosaltres sou testimonis contra vosaltres mateixos que heu escollit el Senyor per adorar-lo.
     Ells van afirmar:
     —En som testimonis.
    23 Josuè digué llavors:
     —Doncs ara desfeu-vos dels déus estrangers que encara teniu entre vosaltres * i adheriu-vos de tot cor al Senyor, Déu d’Israel.
    24 El poble va respondre:
     —Adorarem el Senyor, el nostre Déu, i l’obeirem.
    25 Aquell dia, a Siquem, Josuè va comprometre el poble en una aliança amb el Senyor. * Li donà unes lleis i unes prescripcions, * 26 i les va escriure en el llibre de la Llei de Déu. Després va prendre una gran pedra i la plantà sota l’alzina del santuari del Senyor. * 27 Llavors digué a tot el poble:
     —Aquesta pedra ens servirà de testimoni: ha sentit tot el que el Senyor ens ha dit. Us farà de testimoni, perquè mai no mentiu al vostre Déu. *
    28 Josuè va acomiadar el poble, i cadascú se’n tornà a la seva heretat. *

Mort de Josuè


    29 Després d’aquests fets, Josuè, fill de Nun, servent del Senyor, va morir a l’edat de cent deu anys; 30 fou enterrat a la seva propietat, a Timnat-Sèrah, a les muntanyes d’Efraïm, al nord del mont Gàaix. * 31 Els israelites van ser fidels al Senyor fins a la mort de Josuè i dels ancians que li van sobreviure. Tots ells coneixien les meravelles que el Senyor havia obrat a favor d’Israel.
    32 Pel que fa a les despulles de Josep, que s’havien endut d’Egipte, els israelites les van enterrar a Siquem. * Van sepultar-les en el camp que Jacob havia comprat per cent peces de plata als descendents d’Hamor, pare de Siquem. * Les despulles de Josep quedaren en possessió dels seus descendents.
    33 També va morir Eleazar, fill d’Aaron. * Fou enterrat a Guibà de Pinhàs, població que Pinhàs, fill d’Eleazar, havia rebut a les muntanyes d’Efraïm.