Josuè
Josuè envia espies a Jericó


2


    1 Des de Xitim, * Josuè, fill de Nun, va enviar en secret dos espies perquè exploressin la ciutat de Jericó * i tot el seu territori. Arribats a Jericó, van entrar a casa d’una prostituta que es deia Rahab * i s’hi quedaren a dormir.