Josuè17

2 També als altres clans descendents de Manassès els va tocar un territori. Aquests clans eren el d’Abièzer, el d’Hélec, el d’Asriel, el de Xèquem, el d’Héfer i el de Xemidà, és a dir, els descendents de Manassès, fill de Josep.