Josuè17

11 En els territoris d’Issacar i d’Aser, la tribu de Manassès va rebre Bet-Xean i Ibleam, amb la seva rodalia; igual que Dor, Endor, Tanac i Meguidó, amb la seva rodalia i els seus habitants. La comarca de Dor és la tercera. *