Josuè16

7 Des d’allà, baixava cap a Atarot i Naarà, arribava a Jericó i anava a parar al Jordà.